Gainerilla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus asiakkuusmarkkinoinnista, jonka alla ovat niin telemarkkinoinnin palvelut kuin teleä tukevat digitaaliset palvelut. digiTele-palvelumme on rakennettu tukemaan tehokasta ja älykästä telemarkkinointia. Ensimmäinen kontakti asiakkaaseen syntyy jo paljon ennen ensimmäistä puhelinkontaktia. Hyvän asiakaskokemuksen varmentamiseksi koko asiakassuhteen jatkuva dialogi ja kumuloituva asiakastieto ovat avainasemassa. Siten saamme myös sinulle enemmän ja sitoutuneempia asiakkaita, pienemmillä kustannuksilla. Palvelumme kattavat koko asiakkaan elinkaaren suunnittelusta asiakassuhteen syventämiseen.

KOHDERYHMÄSUUNNITTELU

Oikea kohderyhmä on tuloksen kannalta yhtä tärkeä kuin taitava myyjä tai mahtava markkinointikonsepti. Niin B2B- kuin B2C –markkinoinnissa oleellista on tavoittaa oikea kohde. Jos sinulla ei ole valmiita asiakastietoja, rakennamme kanssasi tarpeidesi mukaisen kohderyhmän. Kohderyhmä jalostuu entisestään niin kohderyhmän lämmittelyn aikana kuin puhelinkontaktien tuloksena.

ASIAKASSEGMENTOINTI

Segmentoinnin tarkoituksena on löytää markkinoilta se asiakasryhmä, joka on valmis maksamaan ja joka saa eniten lisäarvoa tuotteista ja palveluista. Segmentoinnin tavoitteena on syvällinen ymmärrys asiakasryhmistä, joka syntyy yhdistelemällä tietoa eri lähteistä ja tekemällä johtopäätöksiä kokonaistiedon pohjalta.

SOVI TAPAAMINEN ASIANTUNTIJAN KANSSA

PERSONOINTI

Hyvin tehdyn personoinnin tuloksena on parempi asiakaskokemus ja parempi konversio, joka tarkoittaa rutkasti enemmän liidejä. Verkossa asiakaskokemus voidaan hyvillä työkaluilla personoida niin, että vaivannäkö todella kannattaa.

Asiakasprofiloinnin muut palvelut:

markkinatutkimukset

kohderyhmähankinta

rekisterien hallinta