EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 27.6.2019

1. Rekisterinpitäjä

Gainer Oy
Y-tunnus: 2699589-4
Lönnrotinkatu 11
FI-00120 Helsinki
Puh. +358 9 2317 0700

Lahden toimipiste:
Hämeenkatu 3
FI-15110 Lahti
Puh. +358 3 874 0900

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Laakso
Toimitusjohtaja
Puh. +358 9 2317 0700

3. Rekisterin nimi

 Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja Gainer Oy:n väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.

Työntekijöiden palkanlaskenta ja –maksu on ulkoistettu. Rekisteröidystä voidaan luovuttaa toimeksisaajalle ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palkanlaskentaa ja –maksua koskevan toimeksiannon hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan työntekijästä muun muassa nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), henkilötunnus ja pankkitiliä koskevat tiedot. Myös työntekijän mahdollisen lähiomaisen nimi ja yhteystiedot voidaan tallettaa rekisteriin.

Kaikki työntekijän soittojärjestelmästä tekemät puhelut asiakkaille nauhoitetaan ja talletetaan rekisteriin.

Työntekijästä voidaan tallettaa myös puhelujen kestot, määrät, lopputulokset, tehdyt kaupat sekä tehty työaika. Näiden perusteella työntekijälle voidaan laskea muun muassa tehokkuus, aktiivisuus ja onnistumisprosentti. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi työnjohdon apuna ja palkanlaskennassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Työsopimuksia säilytetään lukitussa kaapissa, jonne vain arkistonhoitajalla on pääsy.

Kaikki muu rekisteriin liittyvä aineisto on vain sähköisessä muodossa ja tietoja käsitellään vain sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Lisäksi soittojärjestelmässä käytetään salattua yhteyttä sen ollessa yhteydessä työntekijän tietoihin.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 


1. Rekisterinpitäjä

 

Gainer Oy
Y-tunnus: 2699589-4
Lönnrotinkatu 11
FI-00120 Helsinki
Puh. +358 9 2317 0700

Lahden toimipiste:
Hämeenkatu 3
FI-15110 Lahti
Puh. +358 3 874 0900

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Laakso
Toimitusjohtaja
Puh. +358 9 2317 0700

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja Gainer Oy:n väliseen yhteistyöhön  liittyvien asioiden hoitaminen, kuten markkinointi, yhteydenpito, tarjousten ja sopimusten laatiminen, projektien hallinnointi, raportointi ja laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan perustason yhteystiedot: y-tunnus, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilöiden nimet, mahdolliset suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, sekä tarvittavat laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat julkisista yritysrekistereistä sekä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteistyökumppaneiden tiedot ovat tallessa tiedostojakopalvelussa, johon pääsyä hallinnoidaan henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin yhteydenpito, markkinointi, raportointi, laskutus tai muu yhteistyöhön liittyvän asian hoito edellyttää.

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.