You are currently viewing SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO: DIGITELE MONINKERTAISTI JÄSENHANKINNAN TULOKSET

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO: DIGITELE MONINKERTAISTI JÄSENHANKINNAN TULOKSET

Suomen luonnonsuojeluliitto on yli 28 000 jäsenensä, lähes 170 paikallisyhdistyksensä ja 15 alueellisen piirinsä voimin Suomen suurin luonnon etujärjestö. Jo vuodesta 1938 lähtien toiminut valtakunnallinen kansalaisjärjestö halusi uusia jäseniä ja samalla laajentaa jäsenkuntaansa, joka koostuu pääasiassa suurten ikäluokkien edustajista. Kohderyhmäksi tarkentuivat 25-44 -vuotiaat. Kampanja toteutettiin digiTele-palveluita hyödyntäen.

Miten löytää oikea kohderyhmä? Missä lymyävät kuumimmat liidit, ja miten ne saadaan tukijoiksi vielä niiden ollessa kuumia? Tämä ongelma, jonka parissa monet varainhankintaorganisaatiot kamppailevat, oli pohdinnassa myös Suomen luonnonsuojeluliitossa.

− Halusimme liitolle uusia jäseniä ja Gainer ehdotti meille digiTele-ratkaisua. Päätöstä lähteä testaamaan helpotti se, että minkäänlaista sitoutumista ei edellytetty. Koska kyseessä oli pilotti, se olisi voitu keskeyttää milloin tahansa, jos se ei olisi osoittautunut toimivaksi. Myös avaimet käteen -ratkaisu houkutteli, kertoo yritysyhteistyöpäällikkö Sini Tenkanen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

− Olin varma siitä, että digiTele sopii ja toimii Suomen luonnonsuojeluliiton projektissa. Varainhankinta tarvitsee jatkuvasti hyviä liidejä, ja digiTele ratkaisuna sopii siihen mainiosti, kuvailee Gainerin Head of Sales and Marketing Riina Peltonen.

SOSIAALISEN MEDIAN KONTAKTISTA VIIKOSSA JÄSENEKSI

Alkukesästä toteutetun kampanjan liidit kerättiin sosiaalisen median kautta. Sopivasti houkuttelevan Facebook-mainonnan avulla kuluttajat saatiin landing pagelle, jossa kerättiin asiasta kiinnostuneiden yhteystiedot. Jokainen osallistuja osallistui samalla myös arvontaan.

Facebook-mainonnassa hyödynnettiin kohdennusta, jolloin myös landing pagelle saatiin sellaisia vierailijoita, joita kampanjan tavoitteisiin oli asetettu. Landing pagella olleen kyselyn perusteella pystyttiin segmentoimaan osallistujat ja hyödyntämään segmentointia myös telemarkkinointikampanjassa. Kyselyyn osallistuneet kontaktoitiin noin viikon sisällä yhteystietojen jättämisestä.

− Projekti oli meidän näkökulmastamme helppo. Ensin pidettiin yhdessä idointipalaveri, jonka jälkeen kaikki eteni suunnitelmien mukaan. Projektista raportoitiin säännöllisesti, joten pysyimme jatkuvasti ajan tasalla, avaa Sini Tenkanen projektin kulkua.

Kampanja toimi yli kaikkien odotusten, ja alkuperäiset tavoitteet liidimäärien suhteen ylitettiin lähes nelinkertaisesti. Myös telemarkkinoinnista saatiin hyviä tuloksia. Onnistumisprosentti lähenteli kahtakymmentä prosenttia, joka on luku, josta kylmällä kohderyhmällä voi vain uneksia.

− Toteutamme varmasti vastaavanlaisen projektin pian uudestaan, kertoo Sini Tenkanen.

OSAAVA VARAINHANKINTAKUMPPANI AUTTAA ETEENPÄIN

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen yhteistyöhön Gainerin kanssa ja Sini Tenkanen kuvaileekin Gaineria asiantuntijaksi, jonka näkemykseen ja osaamiseen voi luottaa.
− Vastaavanlaista projektia voin suositella mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa etsiä uusia, toiminnastaan kiinnostuneita kohderyhmiä, kiteyttää Tenkanen.

Keskustelemme aiheesta mielellämme myös teidän yrityksenne kanssa. Ollaan yhteydessä!

Vastaa