You are currently viewing Ammattimainen telemarkkinointitiimi tukee yrityksen brändiä

Ammattimainen telemarkkinointitiimi tukee yrityksen brändiä

– Jokainen puhelu on markkinointiteko. Soittaja voi muuttaa mielikuvaa yrityksestä, tarjota oivan mahdollisuuden palautteeseen tai viimeistellä asiakaskokemuksen halutunlaiseksi. Usein keskitytään pelkästään kauppoihin, vaikka telemarkkinoinnissa on tärkeä muistaa, että jokainen puhelu on tehokas osa yrityksen markkinointia, kertoo Gainerin toimitusjohtaja Mikko Laakso.

Telemarkkinointi onkin erottava tekijä nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Telemarkkinointi antaa vallan vastaajalle, sillä henkilö päättää itse vastata puheluun. Näin telemarkkinointi saa osakseen myös vastaajan jakamattoman huomion. Taitava telemarkkinoija osaakin hyödyntää tuon hetken tehokkaasti rakentamalla yrityksen tarinaa ja myymällä palvelua tai tuotetta asiantuntemuksella. Tämän vuoksi soittajaan kannattaa panosta, sillä jokainen puhelu on mahdollisuus kertoa brändin tarinaa.

Taitava teletiimi tuo brändille inhimillisyyttä

Panostamalla telemarkkinoinnissa ammattimaiseen tekemiseen varmistaa sen, että puhelu rakentaa yrityksestä inhimillistä kuvaa. Jokainen keskustelu käydään aina erilaisen ihmisen kanssa, jonka taitava telemarkkinoija osaa ottaa huomioon puheluissa keskustellen jokaisen vastaajan kanssa yksilönä, kuunnellen heitä ja reagoiden heidän tarpeisiinsa. Tällä tavalla rakennetaan yrityksestä myös kuvaa oikeasti inhimillisenä, ihmismäisenä tekijänä. Vaikka kauppaa ei heti syntyisikään luo onnistunut puhelu pysyvän muistijäljen ostajan mieleen, jonka vuoksi hän saattaa päätyä ostamaan tuotteita tulevaisuudessa ostotarpeen syntyessä.

– Telemarkkinoinnilla on tärkeä rooli brändin markkinointiviestinnässä, toteaa Laakso.

Telemarkkinointi tarjoaa hyödyllistä informaatiota kohderyhmästä

Tehokkuuden ja huomioarvon lisäksi telemarkkinointi tarjoaa hyödyllistä dataa kohderyhmästä puheluiden lomassa. Puheluiden aikana soittaja voi selvittään näppärillä kysymyksillä tietoa kohderyhmän ostotottumuksista, yllättävistä uusista kohderyhmistä, mahdollisista tulevista liideistä tai esimerkiksi kilpailijoista, joita kohderyhmässä hyödynnetään. Näin voi lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sillä kaupan lisäksi yritys saa käyttöönsä tietoa tulevia kampanjoita varten.

Telemarkkinoinnilla investoi asiakassuhteen pitkäaikaisuuteen

Telemarkkinoinnilla varmistetaan jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden ja yrityksen välillä. Omien työntekijöiden arkeen kuuluu uusien asiakkaiden hankkiminen ja kymmeniä muitakin tehtäviä, jonka vuoksi olemassa olevat asiakkaat jäävät toissijaisiksi. Kaikkien asiakkaiden asiakassuhteesta huolehtiminen on kuitenkin tärkeä osa toimivaa markkinointia.

– Asiakassuhde on kuin parisuhde – jos haluaa sen jatkuvan, on pidettävä huolta siitä, että kommunikaatio toimii. Yhteydenpito olemassa oleviin asiakkaisiin parantaa heidän asiakaskokemustaan, pidentää heidän asiakassuhdettaan ja tarjoaa mahdollisuuksia tasaiseen lisämarkkinointiin, joka taas kasvattaa liikevaihtoa, kertoo Laakso.

Teletiimillä voi pitää yhteyttä satojen tai tuhansien numeroiden asiakasrekisteriin helposti. Soitot voidaan ajoittaa tiettyyn aikaväliin, esimerkiksi joka vuosi tai joka toinen kuukausi. Tekeminen suunnitellaan tehokkaasti yrityksen toiminnan ympärille, eikä jokaisen puhelun kärkenä ole jälkimyynti vaan osan tehtävä on esimerkiksi kartoittaa asiakastyytyväisyyttä. Näin telemarkkinoinnilla voi hoitaa jatkuvaa yhteydenpitoa ja parantaa yrityksen asiakaslojaliteettia ja brändiä samanaikaisesti.

Vastaa