You are currently viewing GDPR: Henkilötietojen kunnioittamisen uusi normaali

GDPR: Henkilötietojen kunnioittamisen uusi normaali

Etukäteen sitä pelättiin, sen kynnyksellä kohistiin, ja nyt pari viikkoa myöhemmin muut aiheet ovat nousseet pääpuheenaiheiksi. Kaikki me saimme siitä kuitenkin osamme. GDPR, eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5., mikä sai yritykset tarkistamaan ja muuttamaan tietosuojakäytäntöjään asetuksen mukaiseksi.

Sähköpostitulvan ja somekeskustelun keskeltä pinnalle nousi selkeimmin kaksi tavoitetta: asetuksella lisättiin yksityisyydensuojaa ja läpinäkyvyyttä niihin prosesseihin, miten yritykset keräävät sekä käsittelevät meistä saamaansa tietoa. Asetuksen myötä tärkeintä on siis varmistaa henkilötietojen käsittely ja säilytys suojatulla tavalla, sekä tarjota rekisteröidylle entistä parempi oikeus päättää omien tietojensa käytöstä.

Seurasimme Gainerilla lähestyvää muutosta useista eri lähteistä. Vaikka siirtymäaika asetuksen voimaantuloon oli pitkä, esillä on ollut paljon ristiriitaista tietoa asiaan liittyen jopa ammattilaisten keskuudessa.

Telemarkkinointi on monen tiimin yhteispeliä

GDPR on noussut esiin myös lähes poikkeuksetta keskusteluissa asiakkaidemme kanssa. Tulkinnasta riippumatta kyseessä on suuri mullistus kuluttajatietojen käsittelyssä ja se vaikuttaa erityisesti asiakasyritystemme toimintaan.

Vastaan Gainerilla tietohallinnosta ja samalla myös siitä, että kaikki asiat hoituvat tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voin tyytyväisenä todeta, että olemme vaalineet hyviä tietojenkäsittelytapoja ja henkilötietolain vaatimuksia jo ennen asetuksen voimaantuloa. Sen ansiosta emme joutuneet juurikaan uudistamaan toimintaamme ja pystyimme keskittymään jo käytössä olevien toimintamallien entistä tarkempaan dokumentointiin.

Talon sisällä tarkensimme sisäisiä käyttöoikeuksia hallussamme oleviin henkilötietoihin, järjestimme henkilöstölle GDPR-koulutukset sekä sisällytimme GDPR:n osaksi uusien työntekijöiden koulutusmateriaaleja.

Yhteistyökumppaneidemme kanssa päivitimme yhteistyösopimuksiin henkilötietojen käsittelyä tarkentavat liitteen. Lisäksi järjestimme salatun tiedonsiirron kuntoon niiden toimeksiantajien kanssa, joilla sitä ei aiemmin ollut käytössä. Turvaposti mahdollistaa helpon ja luotettavan yhteystietojen välittämisen. Tietojen lähettäminen palvelun kautta on yhteistyökumppaneille maksutonta ja me Gainerilla voimme auttaa palvelun käyttöönotossa.

Voit lukea koko Gainerin tietosuojaselosteen osoitteesta www.gainer.fi/tietosuoja.

Työ yksityisyydensuojan edistämiseksi jatkuu

Haasteeksi olen kokenut sen, ettei uudesta laista ole ollut saatavilla yksiselitteisiä vastauksia. Jopa asiantuntijoilla ja aiheeseen vihkiytyneillä on ollut – ja on edelleen – eriäviä tulkintoja ja mielipiteitä, yksittäisten yritysten linjanvedoista puhumattakaan. Tulevaisuus näyttää, miten uusien käytäntöjen puitteessa voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Pölyn laskeuduttua muuttuneista käytännöistä tulee uusi normaali. Kolikon positiivinen puoli on se, että monissa yrityksissä on jumpattu tietosuojaa koskevat asiat kuntoon ja jokainen meistä voi luottaa hieman enemmän siihen, että tietojamme käsitellään turvallisesti.29

Vastaa