You are currently viewing Mistä yritys voi löytää liidejä?

Mistä yritys voi löytää liidejä?

Liidien löytäminen, hankkiminen ja liidituotanto ovat varmasti useimman yrityksen mielessä. Liidituotanto mahdollistaa yritykselle uusasiakashankintaa joka vuorostaan pitää yrityksen toiminnan elinvoimaisena. Gainer on toiminut vuosia erilaisten yritysten liidituotannon kumppanina ja huomannut, että usein yrityspäättäjien suurin pulma on se, mistä ja miten liidejä voi löytää. Tämän vuoksi kokosimme kolme yleisintä tapaa, joilla yritys voi hankkia liidejä myynnin tarpeisiin ja esimerkiksi telemarkkinointikampanjaan.

Liidikampanjat tarjoavat lyhyitä tehoratkaisuja

Yritykset ja järjestöt niin B2C- kuin B2B-sektoreilla hyödyntävät erilaisia liidikampanjoita liidituotannon tukena. Liidikampanja on markkinointikampanja, jonka erillinen tavoite on liidien hankkiminen. Tällaiset kampanjat ovat yleensä lyhyitä, muutamien kuukausien tehopyrähdyksiä, joiden aikana yritys pyrkii keräämään liidejä tehokkaasti. Liidikampanjoita on todella monenlaisia erilaisista display-mainonnan kampanjoista bussipysäkeillä pyöriviin mainoksiin, joiden tavoitteena on saada ihmiset aktivoitumaan. Nykyään useat liidituotannon kampanjat kuitenkin keskittyvät erilaisiin digitaalisiin kanaviin, kuten someen ja kampanjasivuihin.

Tässä yksi kampanja resepti liidien hankkimiseen:

 • 1 teema, jonka ympärille liidikampanja rakentuu (tämä voi olla tietty lahjoitustarve, yrityksen palvelu tai tuote)
 • 1-3 tavoitetta kampanjalle
 • 1 laskeutumissivu, jonne yrityksesi keskittää lyhyesti ja ytimekkäästi tärkeän tiedon kampanjan teemaan liittyen
 • 1-3 sosiaalisen median kanavaa, jonne mainontaa tehdään (nämä riippuvat vahvasti yrityksen kohderyhmästä ja budjetista)
 • 1-3 erilaista mainosta, joita testataan toimivuudeltaan ja valitaan se joka tuottaa parhaita tuloksia (€/aktivoitumisia laskeutumissivulla)
 • 2-3 viikkoa testata, kokeilla ja kehittää laskeutumissivu ja sosiaalisen median kampanja huippuunsa.
 • 2-3 kuukautta pyörittää liidikampanjaa verkossa
 • 1 suunnitelma liidien huolintaan (toteuttaako huolinnan telemarkkinointiyritys vai yrityksen omat myyjät)
 • 1000-5000€ mainontaan ja sisällöntuotantoon
 • 2-5 mittaria, joilla kampanjan onnistumista arvioidaan.

Pitkäaikainen liidien hankintasuunnitelma

Tätä hyödynnetään erityisesti B2B-yrityksissä, mutta myös B2C-yritykset hyötyvät pitkäaikaisemmasta mallista. Siinä, missä kampanjamallin tehtävä on kerätä liidejä nopeasti on pitkäaikaisen suunnitelmallisen tekemisen tehtävä sulauttaa liidien hankkiminen osaksi arkea. Yrityksen sisällöt, sosiaalisen median kanavat ja kaikki muu tekeminen toteutetaan niin, että ne vahvistavat yrityksen brändiä ja kannustavat prospektia kohti yhteydenottoa. Pitkäaikainen suunnitelma vaatii kuitenkin jonkun, joka huolehtii kokonaisuudesta. Erityisesti B2B-yrityksissä ostopolut ovat pitkiä ja matka ensikohtaamisesta liidiksi on pitkä. Jos joku yrityksessä ei seuraa ja mieti kokonaisuutta leviää se helposti pieniksi operatiivisiksi toimenpiteiksi joissa liidintuotannon arvo unohtuu muun arjen pyörteissä.

Tässä neljä kysymystä, joiden avulla voit aloittaa pitkäaikaisen liidintuotannon suunnittelun:

 • Tunnetteko ostajanne? Jos yrityksellä ei ole ymmärrystä siitä, keitä asiakkaat ovat ja mikä heidän arkensa ratkaistava ongelma on, jää liidintuotanto todennäköisesti sisältöjen avulla alhaiseksi.
 • Tiedättekö mitä asiakkaat tekevät ennen yhteydenottoa? Jos ette ole koskaan haastatelleet nykyisiä asiakkaita on nyt oiva hetki tehdä se. Kysykää mitkä asiat saivat heidät valitsemaan teidät ja miettikää miten kertoa näistä asioista enemmän.
 • Tunteeko yleisö teidät? Jos yrityksesi tunnettuus on huono on epätodennäköistä, että henkilöt muuttuvat kanavienne kautta liideiksi. Panostamalla tunnettuuteen saatte parempia tuloksia aikaan.
 • Tarjoatteko erilaisia yhteydenottomahdollisuuksia? Jotta teidän erilaiset myynnin ja markkinoinnin toimenpiteenne palvelevat liidituotantoa täytyy teillä olla erilaisia yhteydenottomahdollisuuksia, kuten soittopyynnöt, yhteystiedot sivuilla ja tuttu ja turvallinen yhteydenottolomake.

Valmiit listat suoraan kontaktoitaviksi

Joskus yrityksen ei tarvitse tuottaa liidejä lainkaan, vaan ne tulevat suoraan kumppanilta. Esimerkiksi Gainerin kanssa toimiessa kuuluvat liidit usein valmiina palvelukokonaisuuteen. Tällöin kumppani, tai te itse, hankitte kontaktoitavaa massaa suoraan esimerkiksi yritystietokannasta. Tämän jälkeen joko yrityksenne oma myyjä tai telemarkkinoinnin kumppani hoitaa kontaktoinnin koottuun listaan. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti niille yrityksille, joille henkilökohtainen kontakti on brändiarvo.

Gainer apunasi liidituotannossa

Gainer on vuosien ajan toiminut erilaisten yritysten liidituotannon kumppanina. Asiakkaidemme kanssa suunnittelemme aina yhdessä parhaan tavan toimia. Olemme asiakkaidemme kokonaisvaltainen kumppani ja tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja. Kerromme mielellämme lisää liidituotannosta ja meidän tarjoamistamme ratkaisuista. Ota meihin yhteyttä täällä ja keskustellaan siitä, miten saamme teidän yrityksellenne riittävästi liidejä kasvun mahdollistajiksi!