You are currently viewing Panostaminen johtamiseen, työkulttuuriin ja yhteishenkeen toivat Gainerille jälleen GPtW sertifioinnin!

Panostaminen johtamiseen, työkulttuuriin ja yhteishenkeen toivat Gainerille jälleen GPtW sertifioinnin!

Marraskuu tunnetaan Gainerilla Great Place to Work-kuukautena. Jo yli vuosikymmenen ajan olemme osallistuneet marraskuiseen kansainväliseen tutkimukseen, jossa analysoidaan yrityskulttuuria ja johtajuuskulttuuria. Tavoitteena on saada Suomeen mahdollisimman monta mahtavaa työpaikkaa (great place to work = suom. hyvä/mahtava paikka työskennellä). Tulokset tulivat helmikuussa ja olemmekin iloisia, että Gainer on jälleen Great Place to Work sertifioitu yritys!

Great Place to Work sertifikaatti on useamman tekijän summa

Great Place to Work tutkimus koostuu kahdesta osasta; Trust Indexistä (suom. luottamus indeksi) ja Culture Auditista (suom. kulttuuri audit/tarkastus). Trust Index tulos koostuu kaikkien työntekijöiden vastauksista pitkään ja monisyiseen kyselyyn, kun taas Culture Audit on yrityksen hallinnon/johdon koostama katselmus yrityksen johtamiskulttuuriin. Kyseessä on siis eräänlainen johdon itseanalyysi. Me Gainerilla koostimme Culture Auditin niin, että Auditiin kuuluvat 10 kysymystä oli jaettu hallintoportaan kesken ja kukanen vastasi kysymyksiinsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Lopussa remmiin tulin minä, jonka tehtäväksi jäi koota vastauksista toimiva ja selkeä kokonaisuus, jossa kerrottiin Gainerin yrityskulttuurista.

Yhteishenki, kiittämisen kulttuuri ja ihmisläheisyys ovat Gainerin vahvuuksia.

Gainerilla on erittäin mukava ja rento ilmapiiri, pyritään saamaan kaikki samaan ’veneeseen’.”

Gainerin työntekijä kyselyn avoimissa kommenteissa.

Olemme viimeisen vuoden ajan erityisesti panostaneet yrityksemme johtamiskulttuurin kehittämiseen ja yhteishengen parantamiseen. Vuoden 2017 tulokset juuri Great Place to Work tutkimuksessa antoivat potkua tekemiseen, johon kuului hallintoportaan koulutusta, yhteisiä tiimiworkshopeja, uusia mahdollisuuksia jokaiselle Gainerlaiselle vaikuttaa työympäristöön ja uusia tapoja vaikuttaa myös työnsä tekemiseen. Oli hienoa, miten panostus näihin asioihin näkyi ja tuloksemme olivat parantuneet vuoden aikana.

Ihmisläheisyys ja kiittämisen sekä välittämisen kulttuurimme nousivat esiin tänäkin vuonna Great Place to Work tuloksissa. Viimeisen vuoden aikana olimme pyrkineet kehittämään Gainerin sisäistä kiittämisrakennetta niin, että jokainen saisi kiitoksen siinä muodossa, joka oli hänelle tärkeä. Joillekin se on halaus onnistuneena päivänä, toisille suklaapatukka leikkimielisessä kilpailussa. Jokaisen ihmisen kohtaaminen yksilönä on yksi meidän tärkeimmistä tavoitteistamme.

Joustavat työajat nousivat esille avoimissa kommenteissa

Ehdottomasti tämän työpaikan paras puoli on mahdollisuus itse suunnitella omat työvuoronsa.” – Gainerin työntekijä avoimissa kommenteissa.

Trust Index-kyselyssä nousi vahvasti esiin se, miten yrityksemme työntekijät arvostavat Gainerilla saamaansa työsuunnittelun joustavuutta. Tähän on myös tietoisesti panostettu hallinnon suunnalta, joten positiiviset kommentit tietenkin lämmittivät mieltä. Gainerilla voi tehdä esimerkiksi etäpäiviä, jotta voi vaikka olla kotona estämässä uutta koiranpentua tuhoamasta koko asuntoa. Gainerilla tiedostetaan, että elämäntilanteet voivat vaihdella yllättävästi, jonka vuoksi joustavat, muokattavat työajat ovat avainasemassa työntekijän hyvinvoinnille.

Great Place to Work tarjosi kehityskohteita myös tälle vuodelle

Mikään työhyvinvointi/kulttuuritutkimus ei koskaan ole vain ruusuisilla hattarapilvillä keikkumista vaan saimme tietenkin myös kehitettävää tälle vuodelle. Kehityskohteiksemme valitsimme kaksi asiaa, joista saimme palautetta ja kaksi asiaa, joissa onnistuimme. Haluamme varmistaa, ettemme uudistusten keskellä unohda niitä asioita, joita työntekijämme arvostavat jo nyt, vaan että vahvistamme jo toimivia malleja samalla, kun kehitämme uusia.

Tänä vuonna panostamme erityisesti perehdytykseen, viestintään, juhlistamiseen sekä palkitsemiskulttuuriimme. Näistä juuri perehdytys ja viestintä saivat kehitysehdotuksia tutkimuksessa. Perehdytyskulttuurissamme palaute tuli uudistamisen puutteesta, sillä hyväksi todettu ja loistavaa palautetta saanutta perehdytyskulttuuriamme ei oltu hetkeen uudistettu. Vuosi 2019 toi mukanaan kuitenkin jo uusia tuulia, kun lähdimme kehittämään HR-kulttuuriamme uusin keinoin, joista kerromme blogissa myöhemmin. Näillä keinoin pyrimme myös parantamaan juuri tuota perehdytyskulttuuriamme.

Viestinnässä monikanavaisuus on meille haaste ja vahvuus samanaikaisesti. Tämän vuoksi vuosi aloitettiin viestintäkyselyllä, jonka avulla pyrimme kehittämään monikanavaisesta viestinnästämme toimivampaa, jotta se palvelisi kaikkia työntekijöitämme.

Vuoden aikana tarkoituksena on keksiä ja luoda uusia juhlistamismuotoja ja tuoda uusia ja paranneltuja tuulia palkitsemiseen. Näillä haluamme parantaa jo nyt hyvin toimivaa osaa kulttuurissamme.

Sertifikaatti on meille ylpeyden aihe

Meille on todella suuri kunnia saada tänäkin vuonna Great Place to Work sertifikaatti. Vaikkemme päässeet yritysten top10-listalle on sertifikaatti osoitus siitä, että suuntamme on edelleen oikea ja olemme onnistuneet luomaan työpaikallemme hyvän yhteishengen. Tänä vuonna tarkoituksena on kehittää toimintaa alhaalta ylös – panostaa tekemiseen ja yrityskulttuuriin siksi, että haluamme yrityksen olevan hyvä paikka työskennellä. Jos ja kun tässä onnistumme näkyvät ruohonjuuritasolla tehdyt muutokset toivottavasti jälleen parantuvina tuloksina ensi vuonna.

Vastaa