You are currently viewing Telemarkkinointi myynnin mahdollistajana

Telemarkkinointi myynnin mahdollistajana

Telemarkkinointi eli suomeksi sanottuna puhelinmyynti mielletään usein etenkin vanhoja ihmisiä häiritseväksi ja rasittavaksi riesaksi, josta saadut asiakaspalautteet nostavat sykkeen ja sattuvat silmiin niitä lukiessa. Asiahan ei kuitenkaan ole näin, siis oikein tehtynä.

Telemarkkinointi tukemaan liiketoimintaa

Oikeaoppisesti toteutettuna telemarkkinoinnilla mahdollistetaan monia eri asioita niin brändin vahvistamisesta aina tuotteen tai palvelun myyntiin saakka. Karrikoidusti voidaan sanoa, että telemarkkinointi skaalautuu alalle kuin alalle, aina yrityksistä kuluttajiin saakka. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi telemarkkinointia tukemaan omaa liiketoimintaansa.

Miten sitten mahdollistaa tällä alaa mairittelevalla termillä, eli puhelinmyynnillä, yrityksen myynti?

Ammattitaitoinen soittaja vahvistaa brändiä

Yrityspuolella tehostamista voidaan tehdä esimerkiksi sopimalla asiakastapaamisia yrityksen myyntiedustajille. Hyvin hoidetulla puhelulla, joka johtaa sovittuun tapaamiseen, mahdollistetaan yrityksen liikevaihdon kasvattaminen sekä vahvistetaan yrityksen brändiä. Harvemmin tulee ajatelleeksi, että soittajahan toimii yrityksen äänenä potentiaalisen asiakkaan suuntaan.

”Buukkaajan” ammattitaitoon kuuluu osata keskustella toimeksiantajan ja kontaktoitavan yrityksen toimialasta ja kartoittaa yrityksen nykytilanne tapaamista silmällä pitäen. Näiden pohjalta buukkaaja ohjaa keskustelua kohti sovittua kalenteroitua tapaamista. On hyvä muistaa, että tapaamisten buukkausta tehdessä kannattaa jättää joitain asioita mainittavaksi itse tapaamiseenkin. Miksi muuten sopia tapaaminen, jos kerran kaikki tieto on jo käyty läpi puhelimessa ja itse tapaaminen kertaa vain nämä asiat?
Tästä syystä on tärkeää puhua telemarkkinoinnista myynnin mahdollistajana.

Loman jälkeinen täysi kalenteri käynnistää työt tehokkaasti

Monella yrityspäättäjällä saattaa tässä kohtaa tulla mieleen, että miksi ulkoistaa buukkauspalvelut, kun omat myyjät hoitavat tämän jo? Voisiko tapaamisten buukkauksen hoitaa entistä tehokkaammin? Tai entä mitäs, kun ”Sakke” palaa lomiltansa ja kalenteri ammottaa tyhjyyttään? Olisiko tämän voinut ennakoida ja välttää jotenkin? Vastaus tähän lienee selvä: Kyllä olisi. En missään nimessä kyseenalaista, etteivätkö myyjät olisi aktiivisia vaan haastan miettimään uusia toimintamalleja, joilla tehostetaan ajankäyttöä ja mahdollistetaan myyjien keskittyminen itse myyntiin.

On myös aivan eri asia tehdä puhelintyötä säännöllisesti ja tavoitteellisesti kuin ottaa kontakteja aina silloin tällöin. Buukkaajan työ on fokusoidumpaa ja tehokkaampaa, jolloin itse tuloksetkin ovat parempia. Puheluiden tallentuessa automaattisesti voi niitä myöhemmin käyttää valmennukseen, jolloin kaikki osapuolet voittavat; soittaja, asiakas, toimeksiantaja sekä toimeksiantajan myyntiedustaja.

Telemarkkinointi mahdollistaa liidien keräämisen

Tapaamisia buukatessa haasteena on usein se, että kohderyhmä on kiireinen ja siksi haastava tavoittaa. Arvatenkin on selvää, ettei tähän löydy yhtä suoranaista ratkaisua, mutta parannuskeinoja löytyy useita. Yksi näistä keinoista on kerätä liidi-listaa myöhempää kontaktointia varten. Puhelinkeskustelun jälkeen voidaan henkilö luokitella ostopotentiaalin mukaan asteikolla 1-3, jossa kolme on erittäin potentiaalinen asiakas. Tähän kohtaan on hyvä todeta potentiaaliluokituksen perustuvan soittajan omaan arvioon puhelun aikana keskustelluista asioista. Samalla saadaan myös arvokasta tietoa asiakkaan sen hetkisen liiketoiminnan tilanteesta, joka taas luonnollisesti on hyödyksi tulevaisuutta silmällä pitäen. Saatu tieto kirjataan asiakkaan muiden tietojen yhteyteen ja toimitetaan sovitussa aikataulussa toimeksiantajalle GDPR:n mukaisena excel-tiedostona.  Projektin edetessä soittajalle kehittyy kuin itsestään vahva ymmärrys toimeksiantajan toimialasta ja sen lainalaisuuksista.

Digimaailmassa ei kannata unohtaa henkilökohtaisen kontaktin arvoa

Miten sitten hyödyntää telemarkkinointia brändin vahvistamisessa? Tapoja on monia, mutta haluaisin nostaa tähän esille perinteiset telemarkkinointipuhelut. Nykyään, kun asiakaskontakti tapahtuu usein digitaalisessa muodossa, on hyvä erottautua tästä massasta soittamalla asiakkaalle puhelimitse. Puhelun kärkenä voi olla esimerkiksi sähköisen markkinointiluvan kysyminen, uudesta mobiilisovelluksesta kertominen, asiakaspalautteen kerääminen tai vaikkapa yrityksen kanta-asiakaseduista tiedottaminen. Tällöin asiakkaalle tulee tunne, että hän on saanut äänensä kuuluviin ja yritys oikeasti välittää asiakkaistaan. Puhelinkontaktin etuna on myös se, että henkilön huomio saavutetaan sataprosenttisesti, moni kun juo vaikkapa kahvia tai kuuntelee radiota samanaikaisesti sähköpostia lukiessaan.

Ja nyt sitten se myyntipuhe vielä loppuun. Eli jos tunnet piston sydämessäsi ja koet, että liiketoimintasi kasvattaminen, ajankäytön tehostaminen tai vaikkapa brändi-imagosi henkilökohtaistaminen ovat yrityksesi tavoitteita, ota meihin yhteyttä. Sovitaan tapaaminen ja mietitään juuri sinun yrityksellesi oikea ratkaisu mahdollistamaan entistä paremmat tulokset myynnin ja markkinoinnin saralla.

Vastaa