You are currently viewing Telemarkkinointi vuonna 2020

Telemarkkinointi vuonna 2020

Toimistossa valmistaudutaan jouluun. Toimistossa on nautittu jo useampi laatikollinen joulusuklaita ja kahvihuoneessa keskustellaan jouluruoista ahkerasti.  Yrityksen katseet ovat ehkä vielä lähestyvässä jouluateriassa tai vielä juhlimattomissa pikkujouluissa, mutta todellisuudessa on hyvä suunnata katse pidemmälle, pian alkavaan vuoteen 2020. Mitä vuosi 2020 tuo tullessaan, millaisia ennustuksia maailmalla on tehty alan muutoksista, miten varautua alkavaan vuoteen? Telemarkkinointi alana kehittyy ja muuntautuu myös vuonna 2020 ja nyt onkin hyvä hetki katsahtaa ensi vuoteen. Listasimmekin 4 telemarkkinoinnin ennustetta vuodelle 2020.

  1. Telemarkkinointi tulee vakiintuneeksi osaksi omnikanavaista (eng. omnichannel) markkinointia.

Omnikanavainen, englanniksi omnichannel, markkinointi on ollut alan kuuma termi jo muutaman vuoden ajan. Omnikanavaista markkinointia ei tule sekoittaa monikanavaiseen markkinointiin. Omnikanavaisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jossa useita eri kanavia hyödynnetään yhtenevästi yrityksen tarpeisiin. Jokaisessa kanavassa välittyy sama henki ja markkinoinnin viesti. Omnikanavainen markkinointi on monikanavaisen markkinoinnin uusi, strategisempi taso.

Omnikanavainen markkinointi on usein mielletty digimarkkinoinnin ominaisuudeksi, mutta uskomme, että vuonna 2020 telemarkkinointi otetaan osaksi tätä tekemistä. Yritykset valjastavat viestintä myös teleen ja hyödyntävät tätä henkilökohtaista kanavaa kasvavassa määrin tukemaan omia markkinoinnin tavoitteitaan.

 

  1. Telemarkkinoinnista tulee entistä kohdennetumpaa

Telemarkkinointi elää puhelimenkäytön kulttuurin murroksen keskellä. Samalla, kun vanhimmat sukupolvet ovat tottuneet vastaamaan puheluihin eivät nuorimmat älypuhelinsukupolvet vastaa tuntemattomiin numeroihin läheskään aina. Ala muuntuu käyttäjiensä kanssa. Vuosi 2020 tuo mukanaan varmasti entistä kohdennetumpaa telemarkkinointia.

Samalla, kun telemarkkinoinnista tulee tärkeä osa omnikanavaista markkinointia, tuo se mukanaan myös entistä tarkemmin valitut soitettavat. Telemarkkinointia tehdään esilämmitetyille kohderyhmille, jotka ovat entuudestaan tietoisia siitä, että heille jossain vaiheessa tullaan soittamaan. Enää ei soiteta keltaisille sivuille vaan telemarkkinointipuhelua tulee edeltämään entistä enemmän erilaisia sisältömarkkinoinnin ja digimarkkinoinnin elementtejä, joita telemarkkinointi täydentää. Tähän tarkoitukseen on luotu myös Gainerin digiTele-palvelu.

 

  1. Telemarkkinointifirmat osaksi asiakaskokemuksen kehittämistä

Asiakaskokemus ja siihen panostaminen on noussut suureen arvoon viime vuosina. Telemarkkinointiyritykset tarjoavat tärkeän apukäden yrityksille, jotka haluavat panostaa juuri asiakaskokemukseen. Telemarkkinointiyritysten soittajakapasiteetti kun pystyy saavuttamaan suurenkin asiakasryhmän nopeasti. Telemarkkinoinnilla voidaan tehdä tärkeää tutkimus ja kehitystyötä yrityksen tarpeisiin, sekä kysellä tarkentavaa palautetta tuotteista tai palveluista. Hyödyntämällä telemarkkinointia asiakaskokemuksen kehittämisen tukena avautuu yrityksille myös uusia mahdollisuuksia lisämyyntiin, kun puhelimessa telemarkkinoinnin ammattilainen voi reagoida henkilön tarpeeseen.

 

Nämä ovat Gainerin ennusteet telemarkkinointiin vuonna 2020. Koetko, että ennusteista puuttuu jokin?

 

Vastaa